TAPU Nedir ? Kat Mülkiyet ve Kat İrtifakı Tapuları Ne demek ?

Tapu,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce verilen arsa ve bağımsız bölümün tapu sicil kütüğündeki adres, konum, sahiplik ve sicil bilgileri gösteren belgedir. 

Tapu belgesinin alt kısmında bir damga olması gerekir. Genelde konut sahibinin resmi eklidir ve sağ üst köşede mühür bulunmaktadır ama bu zorunlu değildir.

Birden fazla kişi aynı konuta sahip olabilir. Bu durumda kendi hisseleri bir başka bölümde gösterilir. Hisseler ana arazi oranı açısından gösterilmektedir.

Üç çeşidi bulunan tapular şu şekilde sıralanabilir:
– Hisseli tapu
– Kat irtifaklı tapu
– Müstakil tapu

Gayrimenkullere ait mülkiyet hakkı ile ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen tapu senetleri içeriklerine göre iki ayrı renge sahip oluyor; pembe ve mavi. 

Tapu senetlerinin Pembe ve mavi renkte olması, tapu senedinin hangi amaçla verildiğini gösteriyor. 

Pembe renkli tapular, söz konusu mülkün projesinde onaylı bağımsız bölümleri olduğunu, kullanım alanlarının ve hisselerinin tespit edildiğini ifade ediyor. 

Mavi çerçeveli tapular, söz konusu mülkün bir arsa olduğunu gösteriyor.

Tapu belgesini kaybetseniz de sorun değildir, tapu sicil kütüğündeki bilgiler asıldır. Tapu tescil nakil ve bu müdürlük tarafından arşivlenir.

Tapu Senedinde olması gereken bölümler,

 1. Ana taşınmazın hangi il sınırları içinde olduğunu belirtir.
 2. Ana taşınmazın hangi ilçe sınırları içinde olduğunu belirtir.
 3. Ana taşınmazın hangi mahallede olduğunu belirtir.
 4. Ana taşınmazın hangi köyde olduğunu belirtir.
 5. Ana taşınmazın hangi paftaya dahil olduğunu belirtir. Paftalar numara veya harf ile belirtilir.
 6. Ana taşınmazın hangi adada olduğunu belirtir. Aldığınız kat mülkiyeti tapu senedinde ada bölümünün boş olduğunu görürseniz telaşa kapılmayın. Ada il, ilçe ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilir o bölgeye ada verilmemiş olabilir.
 7. Ana taşınmazın yani binanın yapıldığı toprak parçasına verilen numaraya parsel numarası denir.
 8. Ana taşınmazın niteliğini, vasfını belirtir. 
 9. Ana taşınmazın kaç metrekare olduğunu gösterir.
 10. Taşınmazın yani bağımsız bölüm ( daire, dükkan ve benzer ) iskanı varsa tapu senedine kat mülkiyetinin işaretli olduğu bölümdür.
 11. Taşınmazın iskanı yoksa kat irtifakı bölümünün işaretli olduğu bölümdür.
 12. Aldığımız taşınmaz devre mülk ise bu bölümünün işaretli olduğu bölümdür.
 13. Aldığımız taşınmazın başvuru sırasında beyan ettiğimiz satış değeri neyse onu gösteren bölümdür. Dikkat edin taşınmaz karşılığında verdiğiniz para değil, beyan ettiğiniz bedeldir.
 14. Aldığımız taşınmazın yani bağımsız bölümün niteliği mesken, daire, dükkan ve benzeri şekilde gösterildiği bölümdür.
 15. Aldığımız bağımsız bölümün ( daire, mesken, dükkan ) arazi üzerinde ne kadar paya sahip olduğunu gösteren bölümdür.
 16. Varsa eğer aldığımız bağımsız bölümün bulunduğu yapıya ait numaradır.
 17. Aldığımız bağımsız bölümün binada hangi katta olduğunu gösteren numaradır.
 18. Aldığımız bağımsız bölümün binadaki numarasını belirten numaradır. Kapı numarası aynı olması gerekir. Dikkat edin.
 19. Edinme sebebi bağımsız bölümü nasıl aldığımızı gösteren açıklamadır.
 20. Bu bölüm bizi en çok ilgilendiren bölümdür. Bağımsız bölüm sahibinin adının soyadının ve baba adının yazdığı bölümdür.
 21. Aldığımız bağımsız bölüme tapu müdürlüğünün o yıl içinde verdiği numaraya denir. Tapu müdürlüklerinde bu numara yevmiye numarası olarak
 22. Aldığımız bağımsız bölümün tapu müdürlüklerinde bulunan tapu kütüğünü gösteren numaradır.
 23. Aldığımız bağımsız bölümün tapu müdürlüklerinde bulunan tapu kütüğündeki sayfadır.
 24. Yine aldığımız bağımsız bölümü hangi tarihte edindiğimizi gösteren tarihtir.
 25. Aldığımız bağımsız bölüme ait tapu senedinin tapu müdürü veya tapu sicili müdür yardımcısı tarafından imzalandığını ve tapu müdürlüğünün mührü ile mühürlendiğini gösteren bölümdür.
 26. Aldığımız tapu senedine fotoğrafımızın yapıştırıldığı bölümdür. Ve fotoğrafımızın tapu müdürlüğünün mührü ile mühürlenmesi gerekmektedir.
 27. Türk Bayrağı logosu.

Ev satarken dikkat

Satın almış olduğunuz gayrimenkulün satışıyla alakalı gözden kaçırılan bir detaydır,