Ev satarken dikkat

Satın almış olduğunuz gayrimenkulün satışıyla alakalı gözden kaçırılan bir detaydır, 

Gelir Vergisi Kanunu’a göre  “Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Sorumluluk” yani Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabidir.

Daha basit anlamıyla, aldığınız gayrimenkulün İKTİSAP TARİHİ (edinme, elde etme, kazanma. – oturuma, kullanıma hazır olması, iskan tarihi )  itibariyle ilk 5 yıl içinde satılması vergi doğurur.

5.yıldan sonra vergiden muaftır, yani satış bedeli ne olursa olsun vergi tahakkuk etmez.

Değer artış kazancı vergisi için istisna tutarı nedir?

Son yıllarda değer artış kazancı için devlet tarafından belirlenen istisna tutarları aşağıdaki belirtilmiştir.

2018     12.000 TL

2017     11.000 TL

2016     11.000 TL

2015     10.600 TL

2014        9.700 TL

Burada kastedilen ilk 5 yıl için bilinmesi gereken detay, Alış tarihinden önceki ay ve satış tarihinden önceki ay Yİ-ÜFE oranındaki artış %10 ve üzeri ise mal ve hakların alış bedeline bu artış oranı uygulanarak bulunan yeniden değerlenmiş alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark bulunarak gayrisafi kazanç bulunur. Eğer Yİ-ÜFE artış oranı %10’un altında ise alış bedeline herhangi bir işlem uygulamadan satış bedelinden düşülür.

Bu şekilde bir satışta çıkacak vergiyi aşağıdaki linkinte yer alan bilgileri doldurarak öğrenebilirsiniz.

https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/degerArtisiHesap.html

 

Ev satarken dikkat

Satın almış olduğunuz gayrimenkulün satışıyla alakalı gözden kaçırılan bir detaydır,