Emlak Konut Tapu Süreci ve Yapılması Gerekenler

TOKİ, Emlak Konut tarafından yapılmış olan projelerdeki satış türlerinden biri olan “Taksitli Satış” modeli ile daire almış olan hak sahiplerinin, taksitle almış olduğu hak sahipliği belgesi ilgili kurumlar tarafından yapılmış olan Satış Vaadi Sözleşmesidir.  Taksit sonrası ödemeleriyle alakalı en çok merak ettiği konulardan biri sahibi bulunduğu taşınmaza ait, Tapu belgesinin durumudur.

TOKİ ve Emlak Konut’un geliştirmiş olduğu projelerde proje bitimiyle sırasıyla kat irtifakı ( Kat İrtifak Tapusu ) kurulur. Sonrasında ilgili belediyelerin uygunluğuyla verilen İskan Belgesi ( İskan: ilgili binada yaşam izni verilmesidir ) sonrası irtifak olan tapu Kat mülkiyetine döner ( Kat Mülkiyet Tapusu )

Tapu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  Tapu Dairesi Başkanlığı’nca yürütülür.

Son torba yasası ile önceden %2 Satıcı % 2 Alıcı tarafından ödenmekte olan tapu harçları,  ilgili bakanlıkça 2019 Yılı Tapu ve Kadastro Harçları ve Damga Vergisi konulu yazısıyla %1,5 Satıcı % 1,5 Alıcı şeklinde olacağı belirtilmiştir. Buna paralel hak sahibi tapu harcını %1,5 oranda ödeyecektir.

Bu bilgilerden sonra, hak sahibi için yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

 • İstenen Belgeler:
 • Kimlik fotokopisi, (Kimlik aslı imza aşamasında tapuya getirilmelidir)
 • Rayiç Bedel (İlgili belediyeden alınacaktır.)
 • 2 adet resim (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf olmalıdır.)
 • Aidat Borcu Yoktur Yazısı (Site Yönetiminden alınacaktır.)
 • Kredi kullanılmış ise banka ipotek evrakları, kredisini kapatmış ise kredi kapama yazısı
  gereklidir.
 • Müşteri hesabında farklı isimde ödeme yapılmış ise muvafakatname yazılıp göndermelidir.
 • DASK poliçesi (Kat Mülkiyetli projelerde gereklidir.)
 • Vekâletname (Tapu Müdürlüğüne bizzat gelemeyecek müşterilerimiz, tapu devri için noterden
 • Düzenleme Şeklinde Vekaletname (Bknz. Vekalet Dilekçe Örneği) verebilirler.)
 • Şirketler İçin Ayrıca İstenen Belgeler:
 • Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş,
  taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı,
  Tapu Kanunu’nun 2.maddesine göre düzenlenmiş yetki belgesinin aslı. İlgili sanayi ve ticaret
  odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. İşlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.
 • Şirket vergi levhası fotokopisi
 • Şirket yetkililerinin imza sirkülerinin aslı.
 • Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekâletin aslı
  Not: Yukarıda sıralanan evrakların dilekçe ekinde teslim edilmemesi halinde tapu devir sürecinin
  gecikmesinde sorumluluk tarafıma aittir.

 

TAPU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

.…/…../……..
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
………………………………………………………………………………………………..…. projesinde bulunan,

….……… Ada ……….…. Parsel ……….. Blok ……… Nolu bağımsız bölümün borcunu bitirmiş bulunmaktayım.

Tapu devri için gerekli işlemlerin yapılarak, tapumun verilmesini talep ediyorum.

Sözleşme No:………………………………

Telefon:…………………………………….

İMZA
AD/SOYAD
………………………….